A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Aktuelno » Pregovarački proces
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Pregovarački proces sa Prištinom

I Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine

1. Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa

1.1 Plan primene sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

1.2 Delokrug rada i mandat Rukovodećeg tima za uspostavlјanje ZSO

2. Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu – Opšti principi/klјučni elementi

3. Energetika

3.1 Sporazum o energetici, 25.avgust 2015.

4. Telekomunikacije

4.1 Ažurirani akcioni plan u oblasti telekomunikacija

4.2 Zaključci EU posrednika u vezi sa telekomunikacijama, 13.novembrar 2016.

5. Pravosuđe

5.1 Zaklјučci EU posrednika o pravosuđu, 30. novembar 2016.

 

II Tehnički sporazumi

1. Katastar

2. Matične knjige

3. Carinski pečat

4. Univerzitetske diplome

5. Sloboda kretanja

5.1 Dogovori u vezi sa finalizacijom sprovođenja Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine - Brisel 14. septembar 2016. godine

6. Regionalno predstavlјanje

7. Zvanične posete

8. Integrisano upravlјanje prelazima

 

III Ostalo

1. Osiguranje

2. Civilna zaštita

3. Sporazumi privrednih komora

4. Zaklјučci Radne grupe za slobodu kretanja/most, 25. avgust 2015/2

 

Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, jul 2021.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, decembar 2020.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, jun 2020.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, decembar 2018.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, oktobar 2017.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, april 2017.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, oktobar 2016.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, april 2016.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, oktobar 2015.

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, april 2015.