A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za stručno – operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Sektor za stručno – operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini

U Sektoru za stručno – operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini obavlјaju se poslovi:

 • koordinacije organa i organizacija Republike Srbije po pitanjima procesa pregovora sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini (u dalјem tekstu: PIS);
 • organizovanja, pripreme i koordinacije učešća organa i organizacija na pregovorima sa PIS;
 • objedinjavanja i obrade izveštaja sa pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS;
 • praćenja i sprovođenja postignutih dogovora u procesu pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS;
 • saradnje sa Ministarstvom spolјnih poslova, analize aktivnosti diplomatske mreže po pitanjima pregovaračkog procesa sa PIS i pripreme odgovarajućih informacija i aktivnosti u vezi procesa pregovora;
 • pripreme predloga akata Vlade u saradnji sa organima i organizacijama u procesu pregovora sa PIS i praćenja sprovođenja tih akata;
 • sačinjavanja izveštaja za potrebe Vlade po pitanju sprovođenja akata Vlade za proces pregovora sa PIS;
 • administrativno-tehničke podrške timovima Vlade, organa i organizacija u procesu pregovora sa PIS;
 • stručni i operativni poslovi za Koordinaciono telo za pregovarački proces sa PIS;
 • pripreme izveštaja, informacija i analiza procesa pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS za Vladu i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za stručno – operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, obrazuje se uža unutrašnja jedinica:

  - Odsek za pripremu, praćenje i koordinaciju pregovaračkog procesa

U Odseku za pripremu, praćenje i koordinaciju pregovaračkog procesa obavlјaju se poslovi:

 • organizacije i pripreme učešća organa i organizacija na pregovorima sa PIS;
 • koordinacije rada organa i organizacija Republike Srbije, kada pregovaraju sa PIS;
 • objedinjavanja i obrada izveštaja sa pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS;
 • praćenja i sprovođenja postignutih dogovora u procesu pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS;
 • praćenja procesa i rešenja PIS na pregovore organa i organizacija Republike Srbije;
 • koordinacije organa i organizacija u vezi sprovođenja donetih akata Vlade vezanih za pregovore sa PIS;
 • saradnje sa Ministarstvom spolјnih poslova, analize aktivnosti diplomatske mreže po pitanjima pregovaračkog procesa sa PIS i pripreme odgovarajućih informacija i aktivnosti u vezi procesa pregovora;
 • pripremanja izveštaja i informacija u vezi procesa pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS za Vladu;
 • pripremanja predloga akata Vlade u saradnji sa organima i organizacijama po pitanju procesa pregovora sa PIS;
 • praćenja sprovođenja akata Vlade vezanih za proces pregovora sa PIS i drugih akata Vlade iz svog delokruga;
 • sačinjavanja izveštaja za potrebe Vlade po pitanju sprovođenja akata Vlade vezanih za proces pregovora sa PIS;
 • sačinjavanja izveštaja i informacija za potrebe Vlade i Koordinacionog tela redovno i na zahtev, u vezi pregovaračkog procesa sa PIS;
 • pripremanja i organizovanja sastanaka u okviru dijaloga organa i organizacija sa PIS;
 • administrativno-tehničke podrške timovima Vlade, organima i organizacijama u procesu pregovora sa PIS;
 • stručni i administrativno-tehnički poslovi za Koordinaciono telo za pregovarački proces sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, pripreme sednica Koordinacionog tela za PIS;
 • izrade zapisnika sa sednica Koordinacionog tela za PIS;
 • izrade akta Koordinacionog tela za PIS i drugi poslovi podrške Koordinacionom telu za PIS, kao i drugi poslovi na zahtev Vlade u vezi sa pregovaračkim procesom sa PIS.