A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Aktuelno » Pregovarački proces » Regionalno predstavlјanje
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Regionalno predstavlјanje

1. Obe strane potvrđuju svoju posvećenost delotvornoj, inkluzivnoj i reprezentativnoj regionalnoj saradnji.

2. U tom smislu, 'Kosovo*' je jedini naziv koji će se koristiti u okviru regionalne saradnje.

3. Fusnota koja će se primenjivati uz zvezdicu u gore navedenoj tački 2 glasiće "This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence."

"Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišlјenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova."

4. 'Kosovo*' učestvuje za svoj račun i govori za sebe na svim regionalnim skupovima.

5. Kada se novi sporazumi parafiraju i/ili potpisuju, predstavnik 'Kosova*' će se potpisati ispod naziva iz gore navedenih tačaka 2 i 3.

6. U pogledu izmena postojećih sporazuma potpisanih od strane UNMIK-a, ovi zaklјučci neće biti tumačeni tako da prejudiciraju zakonska prava UNMIK-a. Predstavnik Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) biće pozivan na susrete koji se organizuju u okviru dogovora gde je UNMIK jedan od potpisnika. Na UNMIK-u je da odluči da li će prisustvovati nekom sastanku.

7. Domaćini sastanaka podstiču se da izbegavaju isticanje nacionalnih simbola osim svojih sopstvenih i simbola EU, uzimajući u obzir statute relevantnih organizacija.

8. EU kao posrednik će obaveštavati relevantne regionalne organizacije i subjekte o ovom dogovoru koji se tiče naziva, predstavlјanja i potpisivanja. Taj dogovor bi trebalo da se odrazi u praktičnoj organizaciji regionalnih susreta. EU će nadgledati implementaciju ovog dogovora.

9. Obe strane potpisnice i EU podsticaće partnere da podrže ovaj dogovor i da pomognu u njegovoj implementaciji.

10. Regionalnim organizacijama iz ovih zaklјučaka smatraju se postojeće i buduće međuvladine organizacije ili dogovori čiji je cilј da promovišu saradnju ili integraciju u regionu Balkana. "Regionalni sastanci" podrazumevaju sastanke ovih organizacija, kao i ad hoc i neformalne susrete sa sličnim cilјem. Pored toga, tu se podrazumevaju i sastanci sa institucijama EU u kontekstu Evropske agende.

11. Ovaj dogovor usvaja se na privremenoj osnovi.