A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Aktuelno » Pregovarački proces » Integrisano upravlјanje prelazima
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Integrisano upravlјanje prelazima

1. U skladu s Lisabonskim ugovorom i relevantnim zakonodavstvom EU^1 , i uzimajući u obzir da su obe strane deo Agende EU za zapadni Balkan, od njih će se zahtevati da postepeno harmonizuju svoje zakonodavstvo sa EU tekovinama, a posebno da primene koncept IBM.

2. U interesu brže i efikasnije obrade, strane će pod opštim smernicama EU, primeniti koncept IBM.

3. Strane nameravaju da postepeno uspostave zajedničke integrisane punktove na svim njihovim zajedničkim IBM prelazima. Ova saradnja će pratiti najbolјu evropsku praksu kako je dalјe bude progresivno unapređivala Evropska komisija. Posao će imati najveći prioritet, projekti će se zajednički identifikovati i implementirati čim to praktično bude moguće.

4. Zajednički, integrisani, jedinstveni i bezbedni punktovi biće locirani u granicama zajedničkog područja IBM prelaza, zajednički određeni, na kojima će zvaničnici svake strane obavlјati odgovarajuće kontrole. Izuzetno, i ograničeno samo na zajednička IBM područja, strane neće isticati simbole svoje jurisdikcije.

5. Aranžmani će uklјučiti izbalansirano prisustvo, u skladu sa zahtevima, svih relevantnih organa obe strane, kao što su carina, policija i t.d., i obuhvatiće pitanja, kao što su lokacija prelaza, priroda objekta, radno vreme i t.d. U skladu sa i za vreme trajanja njegovog mandata^2 na prelazima Jarinje/Rudnica i Brnjak, ovo prisustvo uklјučuje zvaničnike EULEX-a. EULEX će, takođe, biti prisutan i na prelazima Končulј, Merdare, Mutivode i Mučibaba.

6. U osnovi aranžmana biće jasan zadatak prenosa važećih zakonskih odgovornosti i obaveza na jurisdikcije svake od strana.

7. Biće osnovana tripartitna grupa za implementaciju kojom predsedava EU, radi implementacije gore navedenog aranžmana čim to praktično bude moguće.U tom cilјu, biće sačinjen i potpisan Tehnički protokol, prema potrebi odvojeno sa EU, koji će uzeti u obzir različite poglede strana na pitanje statusa. Implikacije ovih zaklјučaka biće uzete u obzir prilikom implementacije slobode kretanja.

8. Ovaj dogovor ne obuhvata bilo kakva opšta ili specifična carinska ili fiskalna pitanja.

^1- Kako je definisano posebno u Šengenskom graničnom zakoniku, Frontex propisu, Propisu o transgraničnom saobraćaju, VIS propisu i Zakoniku zajednice o vizama.

^2- Kako je definisano u Zajedničkim akcijama Saveta 2008/124 CEFSP, član 3, stav a.