Насловна » О канцеларији » Организациона структура » Сектор за стручно – оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Сектор за стручно – оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини

У Сектору за стручно – оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини обављају се послови:

 • координације органа и организација Републике Србије по питањима процеса преговора са Привременим институцијама самоуправе у Приштини (у даљем тексту: ПИС);
 • организовања, припреме и координације учешћа органа и организација на преговорима са ПИС;
 • обједињавања и обраде извештаја са преговора органа и организација Републике Србије са ПИС;
 • праћења и спровођења постигнутих договора у процесу преговора органа и организација Републике Србије са ПИС;
 • сарадње са Министарством спољних послова, анализе активности дипломатске мреже по питањима преговарачког процеса са ПИС и припреме одговарајућих информација и активности у вези процеса преговора;
 • припреме предлога аката Владе у сарадњи са органима и организацијама у процесу преговора са ПИС и праћења спровођења тих аката;
 • сачињавања извештаја за потребе Владе по питању спровођења аката Владе за процес преговора са ПИС;
 • административно-техничке подршке тимовима Владе, органа и организација у процесу преговора са ПИС;
 • стручни и оперативни послови за Координационо тело за преговарачки процес са ПИС;
 • припреме извештаја, информација и анализа процеса преговора органа и организација Републике Србије са ПИС за Владу и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за стручно – оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, образује се ужа унутрашња јединица:

  - Одсек за припрему, праћење и координацију преговарачког процеса

У Одсеку за припрему, праћење и координацију преговарачког процеса обављају се послови:

 • организације и припреме учешћа органа и организација на преговорима са ПИС;
 • координације рада органа и организација Републике Србије, када преговарају са ПИС;
 • обједињавања и обрада извештаја са преговора органа и организација Републике Србије са ПИС;
 • праћења и спровођења постигнутих договора у процесу преговора органа и организација Републике Србије са ПИС;
 • праћења процеса и решења ПИС на преговоре органа и организација Републике Србије;
 • координације органа и организација у вези спровођења донетих аката Владе везаних за преговоре са ПИС;
 • сарадње са Министарством спољних послова, анализе активности дипломатске мреже по питањима преговарачког процеса са ПИС и припреме одговарајућих информација и активности у вези процеса преговора;
 • припремања извештаја и информација у вези процеса преговора органа и организација Републике Србије са ПИС за Владу;
 • припремања предлога аката Владе у сарадњи са органима и организацијама по питању процеса преговора са ПИС;
 • праћења спровођења аката Владе везаних за процес преговора са ПИС и других аката Владе из свог делокруга;
 • сачињавања извештаја за потребе Владе по питању спровођења аката Владе везаних за процес преговора са ПИС;
 • сачињавања извештаја и информација за потребе Владе и Координационог тела редовно и на захтев, у вези преговарачког процеса са ПИС;
 • припремања и организовања састанака у оквиру дијалога органа и организација са ПИС;
 • административно-техничке подршке тимовима Владе, органима и организацијама у процесу преговора са ПИС;
 • стручни и административно-технички послови за Координационо тело за преговарачки процес са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, припреме седница Координационог тела за ПИС;
 • израде записника са седница Координационог тела за ПИС;
 • израде акта Координационог тела за ПИС и други послови подршке Координационом телу за ПИС, као и други послови на захтев Владе у вези са преговарачким процесом са ПИС.