Насловна » Актуелно » Вести » Имплементациони Анекс, Охрид
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Имплементациони Анекс, Охрид

20. март 2023.

Имплементациони Анекс, Охрид

Фото: Канцеларија за Косово и Метохију

Овај Анекс чини саставни део Споразума.

Косово и Србија се у потпуности посвећују томе да испоштују све чланове Споразума и овог Анекса, и да примене свако своје обавезе које проистичу из Споразума и Анекса, на сврсисходан начин и у доброј вољи.

Стране примају к знању да ће Споразум и Анекс за имплементацију постати саставни делови процеса приступања ЕУ Косова и процеса приступања ЕУ Србије. Стране примају к знању да ће, одмах после усвајања Споразума и овог Анекса, ЕУ посредник започети процес измена у допуна одредница Поглавља 35 за Србију, које ће одсликавати нове обавезе Србије, које проистичу из Споразума и овог Анекса. Агенда Специјалне групе Косова за нормализацију ће, исто тако, одсликавати нове обавезе Косова, које произилазе из Споразума и овог Анекса.

Стране су сагласне да потврде Декларацију о несталим лицима, онако како је преговарано у Дијалогу уз посредство ЕУ, као хитно питање.

Да би применило члан 7, Косово одмах покреће преговоре у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ о успостављању конкретних договора и гаранција како би се обезбедио адекватан ниво самоуправљања за српску заједницу на Косову, у складу са релевантним претходним споразумима из Дијалога, како је одредио ЕУ посредник.

Стране су сагласне да оснују Заједнички одбор за праћење, којим председава ЕУ, у року од 30 дана. Примену свих одредби ће обезбедити и надгледати Заједнички одбор за праћење.

Да би се применио члан 9, ЕУ ће организовати донаторску конференцију у року од 150 дана, како би се успоставио пакет инвестиционе и финансијске помоћи за Косово и Србију. Никаква расподела средстава се неће догодили пре него што ЕУ одреди да су све одредбе Споразума у потпуности испуњене.

Косово и Србија су сагласни да ће сви чланови бити примењени независно један од другог.

Редослед ставова овог Анекса не доводи у питање редослед њиховог спровођења.

Косово и Србија су сагласни да не блокирају примену било ког члана.

Сви разговори у вези са спровођењем Споразума одвијаће се у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ.

Косово и Србија признају да сваки неуспех да испоштују своје обавезе из Споразума, овог Анекса или претходних споразума из Дијалога може имати директне негативне последице по њихове процесе приступања ЕУ и по финансијску помоћ, коју примају од ЕУ.