Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Званичне посете

1. Стране ће обавестити једна другу о посетама својих званичника. Обавештења се упућују на следећи начин:


  • - Институција која упућује захтев шаље обавештење директно Официру за везу стране која је домаћин посете, упућујући копију захтева (cc) Официру за везу стране која упућује захтев за посету. Чим добије обавештење, Официр за везу одмах ће потврдити пријем.

  • - Ако у одређеном року (у зависности од ниже наведене категорије) нема одговора, сматра се да је посета одобрена.

  • - Ако се приговори упуте у одређеном року, морају се упутити директно Официру за везу стране која је упутила обавештење. Копија приговора упућује се ЕУ (како Делегацији ЕУ у Београду, тако и Канцеларији Специјалног представника ЕУ у Приштини), која ће посредовати у случају потребе.

2. Обавештење је потребно за следеће категорије званичника:

  • a. Прву групу чине председник, премијер, заменици премијера, председник Скупштине и министри унутрашњих послова, спољних послова и одбране. Обавештење за ову категорију мора се упутити најмање 72 часа унапред, а сви евентуални приговори морају се упутити током првих 48 часова.

  • б. Другу групу чине сви други министри, потпредседници Скупштине, директори канцеларија Владе и безбедносних агенција, председници Уставног и Врховног суда, јавни тужилац, као и сва друга лица која имају физичко обезбеђење, примера ради верски поглавари. Обавештење за ову категорију мора се упутити најмање 48 часова унапред, а сви евентуални приговори морају се упутити током првих 24 часа.

3. Свака страна ће именовати по једног званичника који ће имати редован и поједностављен приступ другој страни и за кога ће стране достављати само логистичке информације како би се омогућила припрема посета. Посете ових званичника спроводиће се тако да се унапређује процес нормализације односа или да се пружа допринос свеукупном раду у контексту дијалога уз посредовање ЕУ.

4. Рокови теку без обзира на радне и нерадне дане, али се обавештења морају упутити током радног времена (од понедељка до петка до 17 часова).

5. У случају ванредне ситуације која изискује неодложно путовање, два Официра за везу могу да постигну ad hoc договор.

6. О свим евентуалним изменама програма посете мора се известити најмање 24 часа пре посете. У случају мањих закашњења током посете, домаћин ће показати флексибилност.

7. Примена горе наведеног процењиваће се и по потреби преиспитати после 3 месеца на захтев једне или обе стране.

8. Овај договор примењиваће се од 1. децембра 2014. године.