Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Катастар

1. Ради заштите права лица са легитимним имовинским захтевима, стране ће заједнички уложити све напоре у погледу успостављања потпуно поузданог катастра на Косову.

2. Трипартитна група за спровођење, коју чине катастарски стручњаци обе стране и којој председава ЕУ, надгледаће рад стручне агенције (коју ће одабрати ЕУ након консултација са обема странама), а чија ће улога бити да утврди празнине у оригиналној катастарској евиденцији из периода пре 1999. године.

3. Специјални представник ЕУ добиће скениране копије оригиналне катастарске евидeнције из периода прe 1999. године, која је уклоњена са Косова. На захтев, Специјални представник ЕУ доставиће конкретне информације са Косова.

4. Стручна агенција поменута у тачки 2. упоредиће све копије оригиналне катастарске евиденције приватне својине^1 из периода пре 1999. године са реконструисаним катастром Косова. Трипартитна група за спровођење пренеће на механизам за решавање спорова на Косову оне случајеве у којима се на основу поређења утврди да евиденције нису истоветне. Овај механизам донеће коначну одлуку о томе који је катастарски запис тачан.

5. Први степен механизма за решавање спорова представљаће Комисија састављена од међународних и стручњака за катастар и имовину са Косова. Већину стручњака именоваће Специјални представник ЕУ, узимајући у обзир интересе свих заинтересованих заједница.

6. Врховни суд Косова деловаће као другостепено жалбено тело овог механизма. Одлуке Врховног суда Косова доносиће судско веће у коме ће међународне судије имати већину, а оне ће бити коначне, извршне и неће моћи да буду оспораване.

7. О одлукама напред наведеног механизма биће обавештени сви заинтересовани чиниоци. Катастарска агенција Косова спроводиће коначне одлуке напред наведеног механизма за решавање спорова тако што ће уносити неопходне промене у косовски катастар.

8. Трипартитна група за спровођење надгледаће брзу реализацију и функционисање горе наведеног аранжмана и редовно ће Дијалогу подносити извештаје о напретку.

^1 Ово ће се односити на катастарску евиденцију приватне својине, приватне комерцијалне својине и приватне црквене својине.